Verzekering

Bij het afsluiten van een verzekering is het allereerst belangrijk te bepalen of je daadwerkelijk een verzekering nodig hebt. Dat geldt voor zowel levensverzekeringen als schadeverzekeringen.

Graag helpen wij bij het in kaart brengen van wat de financiële consequenties zijn van bijvoorbeeld overlijden of arbeidsongeschikt worden.

Daarna gaan we kijken welk verzekeringsproduct de beste voorwaarden tegen het scherpste tarief biedt. Hierbij zetten we de verzekeringsproducten naast elkaar zodat zorgvuldig vergeleken kan worden op voorwaarden en premie.

Verzekeringstypen

Bezig met het starten van een eigen onderneming en nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering omdat de premies voor deze verzekeringen zo hoog zijn?  Kom dan gerust eens langs voor een vrijblijvende berekening van de premie. Het zou best eens mee kunnen vallen!

Na het vergelijken van verschillende aanbieders,  kunnen wij vertellen bij welke partij waar dit voor jou het best en het voordeligst te regelen is.

Ook een bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering nemen wij graag met je door; het zou u best eens vele euro’s kunnen schelen.

Een woonlastenverzekering biedt goede bescherming tegen een plotselinge achteruitgang in inkomen. Hiermee kun je de woonlasten blijven betalen en ondanks de tegenslag blijven wonen in je eigen woning.

Je inkomsten en uitgaven zijn goed in evenwicht en je hebt ook nog enige ruimte om te sparen. Je inkomen is de financiële basis onder je uitgiftepatroon en het woonplezier. Die basis kan verstoord raken wanneer je arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Als werknemer krijgt je waarschijnlijk een arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar de kans is groot dat je met minder geld moet rondkomen. Op termijn zou dat zelfs kunnen betekenen dat je de hypotheeklasten niet meer kunt voldoen, met alle gevolgen van dien. Een woonlastenverzekering biedt dan goede bescherming.

Een overlijdensrisicoverzekering beschermt tegen de financiële gevolgen bij het wegvallen van je partner. Vaak wordt deze verzekering gekoppeld aan de hypotheek, zodat bij overlijden een deel van de hypotheek wordt ingelost. Hierdoor worden de maandlasten lager en kan de achterblijvende partner veelal blijven wonen.

Er zijn drie verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen:

 1. Gelijkblijvend; het verzekerde bedrag blijft gelijk tijdens de hele verzekeringsperiode.
 2. Annuïtair dalend; bij een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag jaarlijks op basis van de gekozen annuïteit (bv. 5%). In de eerste jaren van de verzekering daalt het verzekerde bedrag nauwelijks. Aan het einde van de verzekeringsperiode neemt het verzekerd kapitaal sterk af.
 3. Lineair dalend; bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag jaarlijks met een gelijk bedrag.

Welke vorm je het beste kunt kiezen, is afhankelijk van veel verschillende factoren. Aan de hand van uw persoonlijk financieel plan, bepalen we wat de beste optie is die het best aansluit bij de situatie.

Een overlijden komt vaak onverwacht. We krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken, want de dood hoort nu eenmaal bij het leven. Niemand denkt er graag over na, maar toch is dat nodig.

De prijs van een uitvaart is de laatste jaren flink gestegen. Met een Uitvaartverzekering zorgt je ervoor dat je nabestaanden niet direct te maken krijgen met hoge kosten.

Je kunt kiezen uit twee soorten verzekeringen: uitkering in natura of in geld. De Uitvaartverzekering in natura keert geen geld uit, maar betaalt direct de rekening van de uitvaartverzorger.

Een ongelukje gebeurt iedereen wel eens. Meestal zijn de gevolgen niet ernstig en kunnen de gevolgen snel verholpen worden. Bij sommige gebeurtenissen is de financiële schade zo groot dat het schadebedrag niet meer te dragen is. Voor die gevallen zijn er verzekeringen.

Particuliere schadeverzekeringen

Voorbeelden van particuliere schadeverzekeringen zijn o.a.:

 • Woonhuisverzekering
 • Inboedelverzekering
 • Kostbaarhedenverzekering
 • Motorrijtuigenverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering
 • (Doorlopende)Reisverzekering
 • Ongevallenverzekering

Zakelijke schadeverzekeringen

Als ondernemer loop je risico’s. Natuurlijk loop je deze als particulier ook, maar bij een eigen zaak ligt dit toch anders; Je kunt dan behalve persoonlijk, ook als bedrijf aansprakelijk gesteld worden. Bij brand bijvoorbeeld, ligt wel uw hele bedrijf plat. Het is dan ook zaak om de risico’s niet te onderschatten. Het is daarom van belang alles goed in kaart te brengen, dan zal je zien dat een dure verzekering in bepaalde gevallen helemaal niet nodig is.

Daarnaast blijft het van belang om de risico’s terug te brengen, zodat er minder kans op schade is. De verzekeraar denkt daarin met je mee, door bijvoorbeeld het opstellen van schadepreventiemaatregelen.

Voorbeelden van zakelijke verzekeringen zijn o.a.:

 • Bedrijfsgebouwverzekering
 • Inventaris- en goederenverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • Rechtsbijstandverzekering
 • Bedrijfsschadeverzekering
 • Vervoer & transportverzekering

Neem gerust contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak

Neem gerust contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak