Werkwijze

Kennismaking

Elk contact begint met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bespreken we de reden van het bezoek, jouw wensen en nemen we onze werkwijze door. Met de gegeven antwoorden stellen we een persoonlijk profiel vast. Aan de hand hiervan volgt een persoonlijk financieel advies. Wanneer we besluiten zaken te gaan doen, spreken we samen een vast tarief af.

Inventarisatie

De inventarisatie is het fundament voor het financiële plan. Wanneer deze klopt, staat het als een huis op een rots. Financiële regenbuien en stormen kunnen langskomen, maar je huis blijft staan.

Dit begint met een inventarisatie van je huidige financiële situatie. Hiervoor geef je inzicht in zaken met betrekking tot de gezinssituatie, inkomen, uitgaven, pensioenen, sparen, beleggen en (levens)verzekeringen. Pas wanneer we dit helder hebben, kan ik gedegen advies geven gericht op jouw wensen en doelen voor de toekomst.

Financieel plan

Iedereen die bij ons een hypotheek of verzekering afsluit, ontvangt een persoonlijk financieel plan. Hierin vind je in heldere taal alles terug wat we hebben besproken.

Inkomen, hypotheek, verzekeringen, erfenissen, pensioenen, alimentaties; slechts een kleine greep uit de financiële brei waarmee je in het leven te maken kunt krijgen. Zaken die los van elkaar weinig zeggen. Pas wanneer ze worden samengebracht in een overzicht, krijg je een idee van jouw financiële situatie.

In een financieel plan komen de volgende aspecten aan bod;

  • Belastingen
  • Wonen
  • Huwelijksvermogensrecht en erfrecht
  • Sociale zekerheid
  • Sparen en beleggen
  • Levensverzekeringen en pensioenen
  • Financieringen

Een financieel plan geeft een volledig beeld van de toekomstige inkomens- en vermogenspositie op korte en lange termijn. Dit kan zijn van jou alleen of op basis van een gezinssituatie. Hiermee kunnen toekomstige uitgaven, zoals de aanschaf van een nieuwe auto, studiekosten van de kinderen of de kosten van een bruiloft gemakkelijk in kaart worden gebracht. Omdat hierin ook de inkomsten bij pensionering worden meegenomen wordt een mogelijk pensioentekort direct zichtbaar.

Uitwerking

Wanneer we samen hebben besloten wat je nodig hebt, gaan we aan de slag. We vragen offertes op, zegen oude contracten op en gaan onderhandelingen aan. Wij regelen kortom alles wat nodig is. We zullen alles uit handen nemen en jou daardoor volledig ontzorgen. Je kunt dan je focus leggen op bijvoorbeeld de aankoop van je woning.

Nazorg

Nazorg is voor ons vanzelfsprekend; pas nadat alles geregeld is begint de nieuwe situatie. Wij staan klaar bij vragen, opmerkingen of als er wijzigingen zijn, zodat eventuele aanpassingen gedaan kunnen worden.

Neem gerust contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak

Neem gerust contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak